Όμιλος Vodafone: 11.000 απολύσεις σε ορίζοντα τριετίας

Η νέα CEO του ομίλου Vodafone, Margherita Della Valle, αποκάλυψε σχέδιο «απλοποίησης» της εταιρικής δομής του ομίλου με την περικοπή 11 χιλιάδων θέσεων εργασίας σε ορίζοντα τριετίας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα περικοπών στην ιστορία του ομίλου που σήμερα απασχολεί περίπου 100.000 άτομα. “Οι προτεραιότητές μου είναι οι πελάτες, η απλότητα και η ανάπτυξη. Θα απλοποιήσουμε τον οργανισμό μας, περικόπτοντας την περιπλοκότητα ώστε να ανακτήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας”, τόνισε κυνικά η CEO στη δήλωσή της.

Την ίδια στιγμή στην ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων του ομίλου φαίνεται ξεκάθαρη αύξηση του κέρδους της (πάνω από 45 δισεκατομμύρια κέρδος), που μάλλον δεν ικανοποιεί την ματαιοδοξία των μετόχων της και τη δίψα τους για περαιτέρω βελτίωση του ποσοστού αύξησης του κέρδους.

Η περίφημη ανταγωνιστικότητα που στοχεύουν οι εργοδότες μας για ένα μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς πατάει πάνω μας. Να μην τολμήσουν να προχωρήσουν αυτά τα σχέδια γιατί θα βρουν απέναντί τους την οργισμένη μας συλλογική αντίδραση.

Ενωμένοι/ες οι εργαζόμενοι/ες μπορούμε να δώσουμε απάντηση στην επίθεση της εργοδοσίας. Δεν είμαστε αναλώσιμοι!

Απαντάμε με οργάνωση και διεθνιστική αλληλεγγύη!

  • Δεν θα πληρώσουμε εμείς για τα κέρδη τους – Αγωνιζόμαστε για να μην χαθεί καμία θέση εργασίας
  • Ενισχύουμε και συμμετέχουμε στα σωματεία – Διεκδικούμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και συλλογική σύμβαση εργασίας
  • Εκδηλώνουμε τη διεθνή μας αλληλεγγύη με όλους/ες τους συναδέλφους/ισσες του Vodafone Group σε Ευρώπη και Αφρική.

Vodafone Group: 11,000 layoffs over a three-year horizon

The new CEO of the Vodafone group, Margherita Della Valle, revealed a plan to “simplify” the group’s corporate structure by cutting 11,000 jobs over a three-year horizon. This is the largest program of lay-offs in the history of the group which currently employs around 100,000 people. “My priorities are customers, simplicity and growth. We will simplify our organization, cutting complexity to regain our competitiveness,” the CEO said cynically in her statement.

At the same time, the announcement of the group’s annual results shows a clear increase in its profit (over 45 billion in profit), which probably does not satisfy the vanity of its shareholders and their thirst for further improvement in the profit growth rate.

The employers’ aim for a bigger share of the market is pressing on us. They should not dare to go ahead with these plans because you will face our angry collective reaction.

United workers can respond to the employer’s attack. We are not expendable!

We respond with organization and international solidarity!

  • We will not pay for their earnings – We are fighting so that no jobs are lost
  • We strengthen and participate in the unions – We demand decent working conditions and a collective labor agreement
  • We express our international solidarity with all Vodafone Group colleagues in Europe and Africa.

Radical I.T. – Αγωνιστική Πρωτοβουλία σε Τηλ/νίες & Πληροφορική

Αφήστε μια απάντηση